دوره های آموزشی

شرکت پتسا صنعت

شرکت پتساصنعت با هدف بازآموزی و ارتقاء دانش فنی کارشناسان و دست اندرکاران سیستم های کنترل و اتوماسیون صنایع مختلف کشور، دوره های آموزشی متنوعی در حوزه های ذیل اجرا می نماید: