منابع تغذیه و سوئیچینگ

شرکت پتساصنعت

مدارات و تجهیزات واسط الکتریکی عمدتاً به منظور تغییر در سیگنالهای الکتریکی شامل تغییر سطوح ولتاژ و جریان ، تغییر نوع سیگنال (DC به AC و بالعکس)  و محافظت در برابر تغییرات ناگهانی سیگنالها مورد استفاده قرار می گیرند. بر این اساس رنج این محصولات بسیار گسترده بوده و دارای تنوع وسیعی می باشد. از جمله محصولات این گروه می توان به موارد زیر اشاره کرد: