سیستم های RTU،کنترل ومانیتورینگ

شرکت پتسا صنعت

سیستم جمع آوری داده ها و کنترل (اسکادا)‌ به کلیه فرآیندهای مختلف از جمع آوری داده های سنسورها و سوئیچ های الکترونیکی تا انتقال آنها به نرم افزارهای کنترل و مانیتورینگ و صدور فرامین کنترلی برای عملکردهای آنالوگ و دیجیتال اطلاق می­شود. تجهیزات ارائه شده توسط شرکت پتسا صنعت در این حوزه به دو گروه سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می شوند.

52046eb2280e8dd0fc0c907c9a5baa52

RTU وسیستم کنترل

شامل انواع سیستم های داده برداری (مبتنی بر PC یا مبتنی بر PLC)، انواع پایانه های کنترل راه دور (RTU) ، کنترلرهای منطقی برنامه پذیر(PLC) می باشد

scada-system-familie-srgb

نرم افزارهای کنترل و مانیتورینگ

نرم افزارهای کنترل و مانیتورینگ ارائه شده در شرکت پتساصنعت با ارائه ی قابلیت های زیر راه کارهای جامعی را برای صنایع مختلف فراهم می آورد