اجرای پروژه های سیستم های اضطراری (ESD)

شرکت پتسا صنعت

ESD مخفف Emergency Shut Down می باشد و در پروسه های حساس که نیاز به قطع اضطراری پروسس وجود دارد،مورداستفاده قرار می گیرد،شرکت پتسا صنعت بعنوان نماینده رسمی HIMA در ایران کلیه محصولات این برند معتبر را که در پروژه هایESD مورد استفاده قرار می گیرد ، تأمین و اجرا می نماید.
در همین راستا واحد Safty شرکت پتسا صنعت توانایی توانائی اجرای کلیه سیستم های ESD براساس سایر برندها زیر را نیز دارا می باشد:

dcs
hima