واحد سیستم های کنترل و اسکادا

شرکت پتسا صنعت

فعالیت های این واحد در زمینه کنترل، ابزار دقیق و تله متری - اسکادا از فاز مطالعات بنیادی و امکان سنجی گرفته تا اندازه و تحویل سیستم را شامل می شود. خدمات این واحد به طور خلاصه عبارتند از :

 • مشاوره ، تامین و طراحی سیستم های اسکادا مبتنی بر :
  - رادیومودم های TRIO
  - RTU های هوشمند SCADA Pack
  - نرم افزار تله متری - اسکادا Clear Scada/Citect
 • ارائه راه حل های تخصصی جمع آوری اطلاعات در شبکه های توزیع آب شهری
 • ارائه راه کارهای مدیریت مصرف انرژی
 • ارائه راه کارهای مخابراتی جهت انتقال اطلاعات
 • انتگراسیون سیستم های کنترل و اسکادا شامل PLC, DCS, ESD, F&G و SCADA
 • تست داخلی و FAT سیستم های کنترل و اسکادا
 • Path Study و ارائه راه حل های جامع جهت پروژه های تله متری
 • ارائه راه حل برای طرح های توسعه سیستم های تله متری موجود و نیز سیستم های تله متری جدید
 • سایت سرویس شامل نظارت بر نصب، راه اندازی و اجرای پروژه
 • بازرسی و نوسازی سیستم کنترل و ابزاردقیق
 • مطالعات بنیادی و امکان سنجی
 • ارائه خدمات آموزشی
RR