واحد فروش

شرکت پتسا صنعت

واحد فروش شامل متمرکز بر فروش تجهیزات کنترلی و جمع آوری اطلاعات, فروش سویئچ های صنعتی و مبدلهای صنعتی و فروش ترمینال ها و اتصالات الکتریکی می باشد.در این واحد می توان به فروش تجهیزات ذیل اشاره کرد:
کارتها و مادولهای USB ديتا اکوزيشن (Counter ,DI/O,D/A,A/D)
انواع مدولهای Remote I/O با قابليت اتصال به باسهای سریال و اترنت
سوييچ های صنعتی در مباحث شبکه
انواع ترمینالها و اتصالات الکتریکی مورد استفاده در تابلوهای برق
مبدلهای پورت سريال شبکه و فيبر نوری
انواع کنترلرها و PLC های صنعتی
انواع مختلف رله ها و اپتوکوپلر ها
رنج کامل منابع تغذیه صنعت

نمایندگی ها

wago-2
sch
advantech
hima2