واحد پروژه

شرکت پتسا صنعت

شركت پتسا صنعت فعاليت خود را با توجه به روند چشمگير رشد و نيز توسعه پايدار عينى در اين واحد ، در اواسط سال 1378 فعاليتهاي اين واحد به طور مستقل و با محوريت و تمركز بر موضوعات سيستم هاى كنترل و تجهيزات ابزاردقيق، در قالب شركت پتسا صنعت پايه گذارى گرديد . هم اكنون واحداجرايى پروژه شركت پتسا صنعت به فعاليت خود درحوزه هاى سيستمهاى كنترل واسكادا ادامه مى دهد. فعاليت هاي واحد پروژه در زمينه هاى مذكور ، از فاز مطالعات بنيادى و امكان سنجى گرفته تا راه اندازی و تحويل:

  • خدمات مهندسی پايه
  • مطالعات بنيادی و امكان سنجی
  • خدمات مهندسی تفصيلی
  • ارائه خدمات در زمينه تهيه مدارك اسناد مناقصه
  • خدمات خريد تجهيزات
  • سيستمهاي كنترل FAT تست داخلی
  • ارائه خدمات بازرسي تجهيزات كنترل و ابزاردقيق
  • ارائه خدمات در زمينه عمليات اجرايی شامل نصب و راه اندازی
  • بازسازى ونوسازى سيستم های كنترل و ابزاردقيق
b21

Integration و انواع سیستم های کنترل شامل :

Hima1 copy
NCS 0