advantech

کامپیوترهای استاندارد پزشکی

این شرکت کامپیوترهای پزشکی کاملی را برای سیستم های مانیتورینگ پزشکی در کمترین زمان و با کمترین اشتباه ارائه می دهد. این سیستم ها در برابر سر و صدا و مواد شیمیایی بسیار مقاوم می باشند و قابلیت کار در محیط های پزشکی مانند اتاق های جراحی کنار تخت بیمار، لابراتورهای شیمیایی و دستگاه های علائم حیاتی را دارا می باشند

02