محصولات مخابرات صاحب برند می‌شوند

به گزارش ايسنا، مدير عامل شرکت مخابرات ايران با اشاره به اين که ساختار تازه برند جديد مي خواهد، گفت: مخابرات ايران درحال پوست اندازي است، از همين رو در حال حاضر در مجموعه مخابرات ايران محصولات متنوعي عرضه مي شوند که از قديمي ترين آن ها تلفن ثابت گرفته تا جديد ترين شان تلويزيون اينترنتي، صاحب نام و نشان اختصاصي نيستند و مشترکان همواره به اعتبار نام مخابرات از اين محصولات استفاده کرده اند. مظفر پوررنجبر با اشاره به اين که کميته نيازسنجي مخابرات به منظور کشف نياز هاي جديد براي شهروندان راه اندازي شده است، تاکيد کرده است که بازار کشور نياز به خدمات مخابراتي دارد و خصوصي سازي با اصلاح ساختارها به دنبال رفع نياز هاي مردم و بازار است. به گفته او تغيير ساختار ها در نحوه ي عرضه ي خدمات به مشتريان تغيير جدي ايجاد مي کند، به همين دليل خدمات ارتباطي مخابرات به صورت همگرا در سراسر کشور با نام و برند يکسان ارائه خواهد شد.

مدير عامل شرکت مخابرات ايران مي گويد با ايجاد تغييرات مثبت در چند سال آينده کوشش مي کنيم موفق عمل کنيم تا به يک مخابرات فعال، منعطف، کارآمد با برند معتبر بين المللي تبديل شويم. مدير عامل مخابرات ايران توسعه خدمات ديتا را از مهم ترين اهداف شرکت مخابرات ايران دانست و ادامه داد: توسعه ي دولت الکترونيکي تنها بر بستر توسعه ي پهناي باند و گسترش خدمات الکترونيکي ميسر است، به همين دليل مخابرات ايران ارائه ي خدمات ديتا و مبتني بر آي پي را توسعه داده است، چنانکه شمار مشترکان پهناي باند مخابرات از يکصد هزار مشترک در دو سال گذشته به سه ميليون مشترک در سال 91 افزايش يافته است.
   1391/10/24 13:09