مدیر کل امور مالی شرکت مخابرات ایران خبر داد :سود منتهی به سال 90 سهام ترجیحی کارکنان تا پایان دی ماه پرداخت خواهد شد

به گزارش گروه خبری ارتباطات آنلاین ، محمدرضا شیرازی ، مدیر کل امور مالی شرکت مخابرات ایران ، روند پرداخت سود سهام ترجیحی کارکنان را مطابق بــا سایر سهامداران دانست و گفت : کل سهام مخابرات، 45 میلیارد و 873میلیون و 655هزار و 652سهم می باشد که از این تعداد ، دو میلیارد و 300 میلیون سهم از محل 5% ، متعلق به کارکنان است. میزان سود پرداختی سال 86 به مقدار 130 ریال ، سال 87 به مقدار 140 ریال ، سال 88 به مقدار 300 ریال بود که همزمان با سایر سهامداران بابت سهام ترجیحی (طبق نظر سازمان خصوصی سازی) به آن سازمان پرداخت شد که بر این اساس، کارکنان، در سالهای 88 - 87 - 86 طلبی از مخابرات نداشتند.

مدیر کل امور مالی شرکت مخابرات ایران خاطر نشان کرد : در سال 89 ، مبلغ 430 ریال سود بین سهامداران توزیع شد که سهم کارکنان جمعاً به مبلغ 98 میلیارد تومان می رسد. از اینرو با در نظر گرفتن آتیه کارکنان ، با موافقت هیأت مدیره ، مبلغ 70 میلیارد تومان نیز با کمک مخابرات برای خرید سهام ارتباطات سیار پرداخت شد تا تمامی کارکنان از مزایای سود سهام همراه اول نیز برخوردار شوند. بر این اساس تا پایان سال 89 کارکنان 70 میلیارد تومان به شرکت مخابرات ایران بدهکار شدند.

وی با در نظر گرفتن 420 ریال سود سال 90 افزود : جمع سود پرداختی کارکنان در سال 90 مبلغ 96 میلیارد تومان است که با احتساب 37 میلیارد تومان سود سهام همراه اول سال های 89 و 90 در کل به 133 میلیارد تومان رسید. از اینرو در پی آن مبلغ 70 میلیارد تومان کمک مالی مخابرات را از این مقدار کسر و در نهایت مقرر شد مبلغ 63 میلیارد تومان سود سهام تا پایان دی ماه به کارکنان پرداخت شود.

شیرازی در خصوص نحوه توزیع سود سهام ترجیحی همکاران در سال آینده گفت : براساس مذاکره با رئیس محترم هیأت مدیره مقرر شد از سال آینده ، پس از پرداخت قسط سال پنجم ، مابه التفاوت آن در اسرع وقت به سهامداران ترجیحی پرداخت شود.

گفتنی است براساس قانون ، شرکت های خصوصی می توانند در مدّت 8 ماه سود سهام را به کارکنان پرداخت کنند. لذا شرکت مخابرات ایران در موعد مقرر نسبت به واریز سود مذکور به حساب کارکنان اقدام می نماید.
 
   1391/10/24 13:12