واحد پروژه

شركت پتسا صنعت فعاليت خود را  با توجه به روند چشمگير رشد و نيز توسعه پايدار عينى در اين واحد ، در اواسط سال 1378 فعاليتهاي اين واحد به طور مستقل و با محوريت و تمركز بر موضوعات سيستم هاى كنترل و تجهيزات ابزاردقيق، در قالب شركت پتسا صنعت پايه گذارى گرديد . هم اكنون واحداجرايى پروژه شركت پتسا صنعت به فعاليت خود درحوزه هاى سيستمهاى كنترل واسكادا ادامه مى دهد. فعاليت هاي واحد پروژه در زمينه هاى مذكور ، از فاز مطالعات بنيادى و امكان سنجى گرفته تا راه اندازي و تحويل:
  • خدمات مهندسي پايه
  • مطالعات بنيادي و امكان سنجي
  • خدمات مهندسي تفصيلي
  • ارائه خدمات در زمينه تهيه مدارك اسناد مناقصه
  • خدمات خريد تجهيزات
  • سيستمهاي كنترل FAT تست داخلي
  • ارائه خدمات بازرسي تجهيزات كنترل و ابزاردقيق
  • ارائه خدمات در زمينه عمليات اجرايي شامل نصب و راه اندازي
  • بازسازى ونوسازى سيستم هاي كنترل و ابزاردقيق

:انواع سيستمهاي كنترل شامل Integration و 
PLC سیستم های کنترل -
DCS سیستم های کنترل -
  و سیستم های قطع اضطرای  F&G :
   1397/7/9