واحد فروش

واحد فروش شامل سه بخش فروش تجهیزات کنترلی و جمع آوری اطلاعات, فروش سویئچ های صنعتی و مبدلهای صنعتی و فروش ترمینال ها و اتصالات الکتریکی می باشد.در این واحد می توان به  فروش تجهیزات ذیل اشاره کرد:
  • کارتها و مادولهای USB ديتا اکوزيشن (Counter ,DI/O,D/A,A/D)
  • انواع مدولهای Remote I/O  با قابليت اتصال به باسهای سریال و اترنت
  • سوييچ های صنعتی در مباحث شبکه
  • انواع ترمینالها و اتصالات الکتریکی مورد استفاده در تابلوهای برق
  • مبدلهای پورت سريال شبکه و فيبر نوری
  • انواع کنترلرها و PLC های صنعتی
  • انواع مختلف رله ها و اپتوکوپلر ها
  • رنج کامل منابع تغذیه صنعت

نمایندگی ها:

   1397/7/8 14:02