حوزه فعالیت پتسا صنعت

شرکت پتسا صنعت

واحد پروژه

شركت پتسا صنعت فعاليت خود را  با توجه به روند چشمگير رشد و نيز توسعه پايدار عينى در اين واحد ...

واحد فروش

واحد فروش شامل سه بخش فروش تجهیزات کنترلی و جمع آوری اطلاعات, فروش سویئچ های صنعتی و مبدلهای صنعتی و ...

سمینار راه حل های جامع تله متری – اسکادا

سمینـــار تخصصـــی راه ­حل­های جامع تله متــــــری و اســــــکادا سمینار تخصصی «راه­حل­های جامع تله­متری و اسکادا» به اهتمام شرکت پتسا ...

واحد سیستم های کنترل و اسکادا

فعالیت های این واحد در زمینه کنترل، ابزار دقیق و تله متری - اسکادا از فاز مطالعات بنیادی و امکان ...