e! COCKPIT

e! COCKPIT یک محیط توسعه یکپارچه است که هر یک از وظایف اتوماسیون شامل تنظیمات سخت افزاری، برنامه نویسی، شبیه سازی و تجسم تا راه اندازی - همه در یک بسته نرم افزاری پشتیبانی می کند.
مزایای نرم افزار:

  • مهندسی مجتمع
  • یک طراحی هوشمند
  • CODESYS 3
  • پیکربندی شبکه گرافیکی
pic-eccote

Programming

e! COCKPIT گزینه های جامع برای توسعه نرم افزار ارائه می دهد:
IEC 61131-3 زبان برنامه نویسی PLC مانند Text Structured (ST)، نمودار نردبان (LD)، نمودار بلوک تابع (FBD)، فهرست دستورالعمل (IL)، نمودار عملکرد توابع (SFC) و نمودار عملکرد عملکردی (CFC). همه زبان های برنامه نویسی را می توان با یکدیگر ترکیب کرد. برنامه های ایجاد شده را می توان به راحتی بر روی کامپیوتر مهندسی از طریق شبیه سازی برطرف کرد.

Visualization

رابط کاربری پیشرفته برای عملیات و نظارت بر دستگاه، استاندارد است. امروزه، طراحی مبتنی بر HMI یک عامل حیاتی است که بر خرید یک کل خط automation تاثیر می گذارد. COCKPIT برای کشف رابط کاربری مدرن طراحی شده، Drag & Drop را به کار می گیرد. ویرایشگر تصویر سازی یکپارچه دسترسی به متغیرهای برنامه IEC، شبیه سازی بسته های HMI و برنامه های PLC را در کامپیوتر مهندسی و استقلال زبان تضمین شده با مجموعه کاراکتر یونیکد فراهم می کند. استانداردهای کنونی مانند HTML5 و CSS نیز پشتیبانی می شوند.