شرکت پتسا صنعت با سابقه بیش از 35 سال فعالیت فنی و مهندسی در زمینه برق ، اتوماسیون صنعتی و پروژه های سیستم کنترل واسکادا و سازنده تابلوهای برق و سیستم کنترل می باشد.این شرکت با پشتوانه تجربه طراحی و ساخت انواع تابلو های کنترل بکار رفته در صنایع مختلف کشور ،توانایی ساخت انواع تابلو برق های مختلف به شرح زیر را دارا می باشد :

مونتاژ تابلوهای PLC

مونتاژ تابلوهای LOCAL

  • تابلوهای توزيع قدرت فشار ضعيف، فشار متوسط، فشار قوی (LV – MV – HV)
  • ساخت تابلوهای اصلاح ضريب قدرت بانك خازن (Capacitor Bank) برای کم کردن هزینه برق مصرفی
  • ساخت تابلوهای فضای آزاد بارانی (Rain Board)
  • ساخت تابلوهای اپراتوری (Operation Panel)
  • ساخت تابلوهای ميز كنترل (Mimic Desk)
  • ساخت انواع تابلوهای کنترل از را دور و تله متری(RTU PANEL)
  • ساخت تابلو مربوط به راه اندازی ژنراتور و برق اضطراری و استفاده از UPS
  • تهیه ملزومات برق صنعتی ( کلیداتوماتیک ، حرارتی، کنتاکتور، ترانسهای صنعتی و… )