یکی از مهمترین تجهیزاتی که در مواقع اضطراری بایستی به درستی عمل نماید، اعلام حریق می باشد که بواسطه این مسئله تجهیزات مورد استفاده باید بدرستی انتخاب ، طراحی و اجرا گردد.
یک سیستم اعلان حریق شامل:دتکتورهای دود و گرما،فلاشرها،آژیرها،کنترل پنل ها،سیم کشی ،لوله کشی و تمامی ادوات و تجهیزاتی که نمایشگر و اعلان کننده حریق می باشند.شرکت پتسا صنعت به عنوان نماینده رسمی شرکت NSC عرضه کننده سیستم های آدرس پذیر و Conventional در این حوزه می باشد و آماده تأمین و اجرای پروژهای حوزه F&G را دارا می باشد.
اهداف حفاظت از حریق :

  • هدف اول : نجات جان انسانها و حفاظت از تجهیزات
  • هدف دوم : به حداقل رساندن وقفه ی کمک و سرویس طی زمان آتش سوزی

nsc