اجرای سیستمهای قطع اضطراری (ESD)

شرکت پتسا صنعت با تکیه بر پیشرفته ترین فناوری روز دنیا ارائه دهنده راه حل های جامع و بهینه و تامین کننده تجهیزات مورد نیاز در حوزه سیستمهای قطع اضطراری  ESDمی باشد. این شرکت بعنوان نماینده HIMA  در ایران با در اختیار داشتن نمایندگی شرکت صاحب نام آلمانی HIMA آماده ارائه و تامین تجهیزات پروژه های قطع اضطراری می باشد.  سیستم های حمل و نقل ، ماشین آلات و کارخانه ها همچنان هوشمندتر می شوند و بزودی کل امکانات تولیدی خودشان را کنترل می کنند. این برای امنیت فرآیندهای مهم شما چه معنی دارد؟ یک چیز مسلم است: در عصر دیجیتال ، راه حل های ایمنی هوشمند مورد تقاضا هستند. راه حل هایی که کاملاً مطابق با نیازهای شما باشد، در حالی که هنوز هم از محافظت قابل اعتماد حتی در هنگام تغییر مقررات یا فناوری ها اطمینان حاصل می کنید. در پتسا صنعت ، این دقیقاً حوزه تخصص ماست. ما به عنوان نماینده HIMA  در ایران، ارائه دهنده ایمنی پیشرو در جهان ، از راه حل های ایمنی مستقل و متناسب با نیازشما پشتیبانی می کنیم. برای این کار ، کنترل کننده های ایمنی هوشمند HIMA و نرم افزارهای ایمن سایبری را پیاده سازی می کنیم. ما با استفاده از خدمات هوشمند به شما کمک می کنیم حتی حساس ترین سیستم های مهم را نیز با اطمینان و سودآوری بیشتری اجرا کنید. چه شما در صنعت نفت و گاز و چه در صنایع شیمیایی ، در مهندسی تخصصی و مهندسی کارخانه یا صنعت حمل و نقل فعالیت کنید ، ما در آنجا برای حمایت از شما آماده هستیم.ESD مخفف Emergency Shut Down می باشد و در پروسه های حساس که نیاز به قطع اضطراری پروسس وجود دارد،مورداستفاده قرار می گیرد،شرکت پتسا صنعت بعنوان نماینده رسمی HIMA در ایران کلیه محصولات این برند معتبر را که در پروژه هایESD مورد استفاده قرار می گیرد ، تأمین و اجرا می نماید.
در همین راستا واحد Safety شرکت پتسا صنعت توانایی اجرای کلیه سیستم های ESD براساس برندهای زیر را دارا می باشد:

hima

 

Emergency Shutdown Systems (ESD)

Patsa Industry Co., by relying on the most advanced technology in the world, offers comprehensive and optimal solutions and supplies of equipment needed in the field of emergency shutdown systems (ESD). As a representative of HIMA in Iran, we are ready to supply equipment and engineering services for any emergency shutdown projects. Transportation systems, machinery, and factories are becoming smarter and will soon control all of their own activities. What does this mean for the security of your important processes? One thing is certain: In the digital age, smart security solutions are in demand. Solutions that perfectly fit your needs, while still ensuring reliable protection even when changing regulations or technologies. At Petsa Industry, this is precisely our area of ​​expertise

As HIMA’s representative in Iran, the world’s leading safety provider, we support independent and tailor-made safety solutions to fit your needs. To do this, we implement HIMA smart security controllers and cyber-secure software. Using smart services, we help you run even the most critical systems more reliably and profitably. Whether you work in the oil and gas industry or in the petrochemical industry, in specialized engineering, manufacturing engineering or in the transportation industry, we have expertise  to support your ESD projects