لیست برخی از مهم ترین پـروژه های اجرا شــده

پروژه تله متری سیستم آبرسانی استان چهارمحال بختیاری

برترین طرح اجرا شده تله متری آب کشوردرسال 1393

کارفرما : شرکت آب وفاضلاب استان چهارمحال بختیاری

طرح تله متری براساس RTU های SCADAPack و نرم افزار CitectSCADA برای مرکز استان و پنج شهر دیگر به نامهای کیان , فرخ شهر , هفشجان , طاقانک ونافچ توسط شرکت پتساصنعت طراحی , تامین وپیاده سازی گردید.این طرح شامل 43 حلقه چاه آب ,14 عدد مخزن , چهارایستگاه پمپاژ وشش مرکز کنترل می باشدکه اطلاعات وفرمانهای لازم را از/به ایستگاه ها به/از اتاقهای کنترل واقع درشهرها و مرکز استان ارسال می نماید.باتوجه به خاصیت Multi-Master بودن RTU های SCADAPack انتقال اطلاعات علاوه بر اتاق کنترل هر شهر , به صورت همزمان به دوسرور Redundant درمرکز استان نیزارسال می گردد. دراین طرح ازپروتکل DNP3 LEVEL4 استفاده گردید.بااستفاده از این پروتکل بازیابی اطلاعات درزمان قطع ارتباط رادیویی به صورت سنکرون و عدم تداخل با اطلاعات جدید پس ازبرقراری ارتباط ,تست ومورد بهره برداری قرارگرفت.

پروژه طراحی واجرای سیستم تله متری وکنترل ازراه دور پلدشت

کارفرما : آب وفاضلاب استان آذربایجان غربی

طرح تله متری براساس RTU های SCADAPack و نرم افزار CITECT جهت سیستم آبرسانی شهرپلدشت استان آذربایجان غربی توسط شرکت پتساصنعت طراحی , تامین وپیاده سازی گردید.این طرح شامل سه مخزن ویک ایستگاه پمپاژ وتصفیه خانه ودومرکز کنترل در شهرپلدشت ویک مرکز کنترل درمرکزاستان می باشد اطلاعات وفرمانهای لازم ازطریق پروتکل DNP3 LEVEL4 بین مخازن وتصفیه خانه ودوسروردردومرکز کنترل شهرپلدشت به وسیله ارتباط رادیویی باند آزاد  5.8GHZ  منتقل می شوند.تمامی این اطلاعات به وسیله ارتباط VPN به سرورسوم درمرکزکنترل استان ارسال می گردد.

پروژه سیستم تله متری انتقال آب خام نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر

کارفرما : شرکت مپنا توسعه 2

طرح تله متری انتقال آب خام نیروگاه سیکل ترکیبی پره سر براساس رادیوهای TRIO KR240 و RTU های SCADAPack توسط شرکت پتساصنعت طراحی تامین وپیاده سازی گردید. دراین طرح اطلاعات وفرمانهای لازم بین چاه های آب وایستگاه مرکزی ازطریق ارتباط رادیویی باند آزاد 2.4GHZ منتقل شده ودراختیار سیستم DCS قرارمی گیرد.

پروژه خرید و اجرای سیستم تله متری خط انتقال کوهرنگ وانشعابات درمسیر

کارفرما : شرکت آب منطقه ای چهار محال بختیاری

طرح تله متری براساس RTU های  SCADAPack  و نرم افزار CITECT جهت خط انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد وانشعابات مسیرتوسط شرکت پتسا صنعت طراحی ، تامین وپیاده سازی گردید.این طرح شامل یازده انشعاب  , چهارمخزن , چهار مرکز  کنترل محلی ویک مرکز کنترل در ستادمرکزی استان می باشد. اطلاعات انشعابات پس از ثبت دردیتا لاگرهای محلی   ازطریق مودم GPRS و اطلاعات مخازن علاوه  برنمایش درسرورهای محلی ازطریق ارتباط رادیویی باندآزاد  2.4GHZ  ،به مرکز کنترل ستاد مرکزی منتقل می شوند.

پروژه  سیستم کنترل و مانیتورینگ واحد Condensate Polishing Plant پتروشیمی هنگام

کارفرما : شرکت پتروشیمی هنگام

سیستم کنترل ومانیتورینگ واحد Condensate Polishing Plant   پترو شیمی هنگام توسط شرکت پتساصنعت طراحی ،تامین و پیاده سازی گردید. کنترل کاملا اتوماتیک ( MBF  Mix Bed Filter) به منظور تهیه آب Demin مناسب برای فرایند،کاهش Conductivity آب ورودی تا حد کمتر از uS/cm 0.2 ، قابلیت Redundancy با استفاده از کنترلرهای سری 400 ،   قابلیت کنترل و کانفیگ تجهیزاتی که HART Support می باشند با استفاده از سیستم کنترل و به صورت Remote ، ارتباط Redundant با استفاده از پروتکل Modbus  جهت انتقال اطلاعات به  Plant Central Controller ، ارتباط Redundant در بستر Industrial Ethernet بین سخت افزار سیستم کنترل و نرم افزار مانیتورینگ ،طراحی استاندارد به منظوراتصال و ارتباط با تجهیزات نصب شده در محدوده SIL2 و SIL3 با استفاده از Isolator Barrier   های استاندارد از جمله قابلیت ها و مزایای اجرای این طرح می باشد

پروژه  سیستم کنترل و مانیتورینگ ایستگاه پمپاژ شهرستان سقز

کارفرما : شرکت ابفای استان کردستان

سیستم کنترل و مانیتورینگ ایستگاه پمپاژ شهرستان سقز با استفاده از نرم افزار مانیتورینگ CITECT توسط شرکت پتسا صنعت طراحی ، تامین و پیاده سازی گردید. قابلیت کنترل و مانیتورینگ وضعیت کلیه پمپها و تجهیزات ابزار دقیق در واحدهای پمپاژ ،کلززنی ، شیمیایی ، فیلتراسیون و آب ژاول به صورت اتوماتیک و Manual  ،اصلاح و بهینه سازی مدارات فرمان قدیمی تابلوهای MCC به منظور ارتقاع سطح کنترلی با استفاده از PLC ، ارتقاء سطح کیفی کنترل و بهینه سازی نحوه بهره برداری با تعریف پارامتهای کنترلی از قبیل ساعت کارکـرد پمپها و فرا رسیدن زمان سرویس دوره ای  از جمله قابلیت ها ومزایای اجرای این طرح می باشند.

پروژه سیستم کنترل و مانیتورینگ ایستگاه پمپاژ دشت سیستان با بیش از 1000 ورودی و خروجی

کارفرما : وزارت جهاد کشاورزي – معاونت خاك

سیستم کنترل و مانیتورینگ ایستگاه پمپاژ اصلی A که یکی از ایستگاههاي پمپاژ طرح آبیاري دشت سیستان میباشد ، توسط شرکت پتسا صنعت طراحی ، تامین وپیاده سازی گردیده و   حداکثر ظرفیت این ایستگاه در حدود11.5 مترمکعب بر ثانیه میباشد. سه مجموعه پمپ نصب شده در این ایستگاه آب را از طریق سه خط لوله مجزا  Left, Middle, Right پمپاژ میکنند. فانکشنهای حفاظتی که در سیستم کنترل دیده شده اند به شرح زیر می باشند :

 • حفاظت پمپ در مقابل خشک کار کردن
 • حفاظت پمپ در مقابل عملکرد در وضعیت فشار نامناسب مکش پمپ
 • حفاظت پمپ در مقابل عملکرد روي مدار بسته و گرماي بیش از حد متعلقات آن
 • حفاظت پمپ در مقا بل خروج از نقطه کاري در جهت افزایش توان مصرفی و حفاظتهاي الکتریکی دیده شده روي موتور
 • دفعات روشن/خاموش شدن پمپها
 • حفاظت مخزن در مقابل پر شدن و سر ریز کردن آب
 • حفاظت مخزن در مقابل پائین آمدن بیش از حد مجاز آب
 • حفاظت خط و ایستگاه در مقابل فشار ماکزیمم طراحی
 • حفاظت خط در مقابل ترکیدگی
 • حفاظت خط در مقابل ضربه قوچ آب
 • حفظ شرایط ایده ال مخزن سرج
 • حفاظت تلمبه ها در مقابل جریان برگشت
 • حفظ شرایط فشاري هوا در مخزن سرج

طراحی این سیستم کنترل در سه سطح Local ، میزکنترل ( Desk ) و PLC به صورتی می باشد که قابلیت کنترل و راه اندازی سیستم با در نظر گرفتن Interlock ها، در هر سه سطح وجود دارد.