نرم افزارهای کنترل و مانیتورینگ ارائه شده در شرکت پتساصنعت با ارائه ی قابلیت های زیر راه کارهای جامعی را برای صنایع مختلف فراهم می آورد:

1- مدیریت، کنترل و مانیتورینگ از راه دور فرآیندها و تأسیسات مهم

2- ارائه ی قابلیت های ویژه با اتکاء به ماهیت Real-Time بودن

3- ارائه ی عملکرد پیوسته و بدون وقفه با استفاده از توابغ عیب یابی و هشداردهی

4-  پشتیبانی از طراحی شبکه Server/Client

5- قابلیت پشتیبانی از تعداد نامحدود کلاینت

6- پشتیبانی از Alarm Service Redundancy و Trend Service Redundancy

7- قابلیت نمایش اطلاعات تحت WEB و پشتیبانی از WEB Client