ویدئو کوتاهی به زبان فارسی درباره مفاهیم اولیه اینترنت اشیا

توضیحات تکمیلی در باب اینترنت اشیا صنعتی

پتسا صنعت نماینده رسمی Advantech در ایران

نمونه از پیاده سازی سیستم های اینترنت اشیا در کارخانه