سیستم اعلام حریق F&G

مشاهده سوابق

سیستم های قطع اضطراری ESD

مشاهده سوابق

سیستم های کنترل DCS

مشاهده سوابق

سیستم های کنترل PLC

مشاهده سوابق

شركت پتسا صنعت فعاليت خود را با توجه به روند چشمگير رشد و نيز توسعه پايدار عينى در اين واحد ، در اواسط سال 1378 فعاليتهاي اين واحد به طور مستقل و با محوريت و تمركز بر موضوعات سيستم هاى كنترل و تجهيزات ابزاردقيق، در قالب شركت پتسا صنعت پايه گذارى گرديد . هم اكنون واحداجرايى پروژه شركت پتسا صنعت به فعاليت خود درحوزه هاى سيستمهاى كنترل واسكادا ادامه مى دهد. فعاليت هاي واحد پروژه در زمينه هاى مذكور ، از فاز مطالعات بنيادى و امكان سنجى گرفته تا راه اندازی و تحويل:

  • خدمات مهندسی پايه
  • مطالعات بنيادی و امكان سنجی
  • خدمات مهندسی تفصيلی
  • ارائه خدمات در زمينه تهيه مدارك اسناد مناقصه
  • خدمات خريد تجهيزات
  • سيستمهاي كنترل FAT تست داخلی
  • ارائه خدمات بازرسي تجهيزات كنترل و ابزاردقيق
  • ارائه خدمات در زمينه عمليات اجرايی شامل نصب و راه اندازی
  • بازسازى ونوسازى سيستم های كنترل و ابزاردقيق

 

Integration و انواع سیستم های کنترل شامل :