جهت ارزیابی عملکرد هر واحد و به منظور کمک به بهبود روابط سازمانی و تعامل کاری همکاران، خواهشمندیم با تکمیل و ارسال فرم نظرسنجی زیر ، ما را در این امر یاری فرمایید.

در صورت تمایل به اظهار نظر در مورد اشخاص به صورت جداگانه از صندوق انتقادات و پیشنهادات استفاده کرده یا در بخش توضیحات، اعلام نظر فرمایید.

درصورتی که پیرامون مواردی خارج از موارد مطرح شده نیز نظراتی دارید می‌توانید در مرحله پایانی ثبت فرم در باکس اختصاص داده شده به صورت جداگانه شرح دهید.

این اطمینان را به شما می‌دهیم که نظرات به صورت محرمانه و کاملا ناشناس ثبت و بررسی خواهد شد.

مرحله 1 از 10

واحد منابع انسانی

نحوه برخورد، اخلاق و رفتار سازمانی همکاران
پیگیری و پاسخگویی به امور مربوط به شما
مسئولیت پذیری در راستای انجام وظایف سازمانی
همکاری و تعامل در راستای انجام وظایف سازمانی
سرعت عمل و زمان بندی انجام امور مربوط به شما
رضایت کلی از عملکرد افراد در قبال امور مربوط به شما