توضیحات

شرکت پتسا صنعت در اردیبهشت 96 طی قراردادی با موضوع : اجرای عملیات نصب و پیش راه اندازی سیستم کنترل (DCS,ESD,FGS,USS) فاز 13 پارس جنوبی، کار راه اندازی سیستم کنترل DCS فاز 13 را شروع کرد. در طول مدت انجام این پروژه 140 فرصت شغلی توسط شرکت پتسا صنعت ایجاد شد و به طور میانگین هم زمان 70 نیروی فعال و متخصص در سایت حضور داشتند.