توضیحات

پتسا صنعت مجری پروژه F&G طولانی ترین تونل های کشور در آزادراه تهران-شمال و مجموع 11 ساختمان مربوطه که شامل ساختمان های نظارتی ، پست های توزیع برق ، دیزل ژنراتور و اطفای حریق می شود، است. همچنین این نکته قابل توجه است که تونل 16 بلندترین تونل احداث شده در ایران می باشد که طول آن به بیش از 5 کیلومتر می رسد.