دانلود ویدئو و پرزنتیشن های مورد استفاده در وبینار

فرم نظرسنجی وبینار

لطفا با ارائه بازخورد درباره وبینار ادونتک به ما در بهبود رویدادهای آتی کمک کنید.

به طور کلی، هر یک از موارد زیر را در رابطه با وبینار چطور ارزیابی می‌کنید :
تسلط سخنرانان و سطح فنی مطالب ارائه شده :
کیفیت پلتفرم برگزاری وبینار :
اطلاع رسانی های قبل و بعد وبینار :
اولین بار از چه طریقی از برگزاری وبینار مطلع شدید ؟
وبینار تا چه میزان با انتظارات شما سازگار بود؟
آیا حضور در وبینار بعدی را به دوستان و همکاران خود توصیه می‌کنید؟