فروش محصولات اتوماسیون صنعتی

مشاهده محصولات

فروش محصولات شبکه های صنعتی

مشاهده محصولات

فروش محصولات IT صنعتی

مشاهده محصولات

واحد فروش متمرکز بر فروش تجهیزات کنترلی و جمع آوری اطلاعات, فروش سویئچ های صنعتی و مبدلهای صنعتی و فروش ترمینال ها و اتصالات الکتریکی می باشد.در این واحد می توان به فروش تجهیزات ذیل اشاره کرد:

  • کارتها و مادولهای USB ديتا اکوزيشن (Counter ,DI/O,D/A,A/D)
  • انواع مدولهای Remote I/O با قابليت اتصال به باسهای سریال و اترنت
  • سوييچ های صنعتی در مباحث شبکه
  • انواع ترمینالها و اتصالات الکتریکی مورد استفاده در تابلوهای برق
  • مبدلهای پورت سريال شبکه و فيبر نوری
  • انواع کنترلرها و PLC های صنعتی
  • انواع مختلف رله ها و اپتوکوپلر ها
  • رنج کامل منابع تغذیه صنعت

 

فروش سیستمهای تله متری و اسکادا

مشاهده محصولات

فروش سیستمهای اعلان حریق(F&G)

مشاهده محصولات

فروش سیستمهای قطع اضطراری (ESD)

مشاهده محصولات