e! COCKPIT

یک محیط توسعه یکپارچه است که هر یک از وظایف اتوماسیون شامل تنظیمات سخت افزاری، برنامه نویسی، شبیه سازی و تجسم تا راه اندازی – همه در یک بسته نرم افزاری پشتیبانی می کند.
مزایای نرم افزار:

  • مهندسی مجتمع
  • یک طراحی هوشمند
  • CODESYS 3
  • پیکربندی شبکه گرافیکی

Programming

e! COCKPIT گزینه های جامع برای توسعه نرم افزار ارائه می دهد:
IEC 61131-3 زبان برنامه نویسی PLC مانند Text Structured (ST)، نمودار نردبان (LD)، نمودار بلوک تابع (FBD)، فهرست دستورالعمل (IL)، نمودار عملکرد توابع (SFC) و نمودار عملکرد عملکردی (CFC). همه زبان های برنامه نویسی را می توان با یکدیگر ترکیب کرد. برنامه های ایجاد شده را می توان به راحتی بر روی کامپیوتر مهندسی از طریق شبیه سازی برطرف کرد.

Visualization

رابط کاربری پیشرفته برای عملیات و نظارت بر دستگاه، استاندارد است. امروزه، طراحی مبتنی بر HMI یک عامل حیاتی است که بر خرید یک کل خط automation تاثیر می گذارد. COCKPIT برای کشف رابط کاربری مدرن طراحی شده، Drag & Drop را به کار می گیرد. ویرایشگر تصویر سازی یکپارچه دسترسی به متغیرهای برنامه IEC، شبیه سازی بسته های HMI و برنامه های PLC را در کامپیوتر مهندسی و استقلال زبان تضمین شده با مجموعه کاراکتر یونیکد فراهم می کند. استانداردهای کنونی مانند HTML5 و CSS نیز پشتیبانی می شوند.

قسمتهای پیکربندی و پارامتردهی در این نرم افزار، عملگرها و محیط کاری مدرنی را فراهم می کند. مانند:

توپولوژی شبکه گرافیکی: ارتباطات پیچیده بین تجهیزات شبکه و وضعیت های فعلی آنها می تواند بسهولت و بصورت بصری تعریف شود.

قابلیت Drag & Drop: با استفاده از این ویژگی، ارتباط  و وصل کردن تجهیزات به یکدیگر بسهولت انجام می شود.

قابلیت Copy-Paste: هر یک از تجهیزات به صورت جداگانه و یا بخشی از شبکه بصورت کلی می تواند بسرعت Copy-Paste شوند.

پیکربندی گروهی: مقادیر پارامترها می توانند بصورت همزمان برای چندین تجهیز اعمال شوند.

در زمینه ی برنامه نویسی، e!COCKPIT از استاندارد برنامه نویسی IEC 61131-3 و کلیه ی زبانهای برنامه نویسی PLC مانند: LD، FBD، IL، SFC و CFC پشتیبانی می کند.ضمناً همه ی زبانهای برنامه نویسی می توانند با هم ترکیب شوند. سپس می توان بسادگی برنامه های نوشته شده را در این نرم افزار شبیه سازی نمود. الگوهای جدید مانند برنامه نویسی شیءگرا نیز در این نرم افزار وجود دارد.

واسط های کاربری پیشرفته برای راه اندازی ماشین آلات و مانیتورینگ آنها بعنوان یک استاندارد در e!COCKPIT تلقی می گردد. امروزه طراحی یک خط تولید اتوماسیونی بر مبنای HMI به یک فاکتور بسیار مهم و تعیین کننده در ایجاد رغبت در کاربران تبدیل شده است. نرم افزار e!COCKPIT با استفاده از قابلیت Drag & Drop طراحی واسط های کاربری پیشرفته را سهولت می بخشد.

ویرایشگر Visualization موجود در e!COCKPIT دسترسی به پارامترهای برنامه IEC، شبیه سازی HMI و برنامه های PLC روی یک کامپیوتر و ایجاد عدم وابستگی به زبان از طریق تنظیمات کارکتر Unicode را فراهم می سازد. استانداردهای فعلی مانند HTML5 و CSS نیز پشتیبانی می شوند.

 آگاهی از وضعیت فعلی شبکه ی اتوماسیون، یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای آشکارسازی خطاها و رفع errorها می باشد.

نرم افزار e!COCKPIT با نمایش های مجزا که وضعیت داده های کنونی سیستم کنترل را بصورت لحظه ای و دائم هم  در جداول و هم در دیاگرامها نمایش می دهد، گزینه های جامعی برای خطایابی ارئه می کند. برای سریع و بدون وقفه نگه داشتن پروژه، پیامهای خطا بصورت مستقیم و واضح ارسال می گردند.

ثبت نام